Cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh có thật sự rộng mở?

Trang chủ - Cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh có thật sự rộng mở?

Cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh có thật sự rộng mở?

21:48 31/12/2022

Các đơn vị quản lý, tổ chức kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển liên tục của nền kinh tế. Do đó, họ luôn cần những con người có khả năng thực hiện các chức năng quản trị để điều hành bộ máy khổng lồ. Vậy với nhu cầu tuyển dụng như vậy, cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh của sinh viên ngành này sẽ ra sao?

1. Cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh

quan tri kinh doanh

Tại nơi làm việc, quản trị kinh doanh là:

 • Giám sát các hoạt động.
 • Tổ chức các nguồn lực.

Hai công việc này được thực hiện nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Vị trí này cũng có thể được gọi với cái tên quản lý kinh doanh. Đó là một lĩnh vực rộng lớn bao gồm quản lý kế toán, tài chính, tiếp thị, nguồn nhân lực, các hoạt động hàng ngày,… Các nhà quản trị hoạch định các chiến lược và dự án dài hạn để thực hiện tầm nhìn của tổ chức.

Khi bạn tìm kiếm các công việc quản trị kinh doanh trên LinkedIn, bạn nhất định thấy hơn 125.000 danh sách tại bất kỳ thời điểm nào. Đây chính là minh chứng cho thấy cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh rộng mở như thế nào?

Xem thêm: Tìm hiểu về mức lương ngành quản trị kinh doanh

2. Cơ hội nghề nghiệp khi có bằng quản trị kinh doanh

quan tri kinh doanh

Bằng Cử nhân quản trị kinh doanh áp dụng cho sự nghiệp trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:

 • Tổ chức lợi nhuận: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, khách sạn, du lịch, thương mại,…
 • Chính phủ.
 • Tổ chức phi lợi nhuận.

Và dưới đây là một số công việc phổ biến bạn có thể được nhận khi sở hữu tấm bằng quản trị kinh doanh:

2.1 Cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh: cấp C

Trở thành một phần của cấp C là điều hoàn toàn có thể khi nền tảng của bạn là sinh viên quản trị kinh doanh:

Giám đốc điều hành

Mức lương trung bình toàn quốc: $115,385/năm

Nhiệm vụ chính:

CEO là những người điều hành cấp cao nhất trong công ty. Họ hợp tác với ban giám đốc để tạo ra các mục tiêu dài hạn cho tổ chức.

Nhiệm vụ chính bao gồm quản lý các nguồn lực và hoạt động tổng thể của công ty và đưa ra các quyết định chiến lược của công ty. Họ cũng tiến hành các buổi gặp gỡ với cổ đông và thường xuyên đại diện cho công ty tại các chức năng quan trọng.

Giám đốc vận hành

Mức lương trung bình toàn quốc: $119,492/năm

Nhiệm vụ chính:

COO điều hành hoạt động hàng ngày của công ty ở cấp chiến lược. COO thực hiện các kế hoạch mang tính dài hạn của công ty. Đảm bảo kế hoạch thực thi dựa trên mô hình kinh doanh của công ty.

COO thực hiện các chiến lược của CEO. Họ sẽ sắp xếp công việc của các bộ phận khác nhau với các mục tiêu hoạt động, tài chính và văn hóa của công ty.

Xem thêm: Ngành quản trị kinh doanh có những chuyên ngành nào phổ biến?

Giám đốc kinh doanh

Mức lương trung bình toàn quốc: $62,183/năm

Nhiệm vụ chính:

CCO giám sát các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Họ hợp tác với giám đốc điều hành, nhân viên để chỉ đạo các nguồn lực của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu.

CCO thuê và đào tạo nhân viên, làm việc với ban quản lý. Mục đích là để thiết kế các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cũng như đàm phán hợp đồng. Họ cũng giám sát quá trình thực hiện của các chiến lược tài chính và bán hàng.

Giám đốc tài chính

Mức lương trung bình toàn quốc: $128,095/năm

Nhiệm vụ chính:

CFO sẽ giám sát các hoạt động tài chính của một công ty. Và công việc họ bao gồm:

 • Lập kế hoạch tài chính.
 • Phân tích điểm mạnh và điểm yếu về tài chính của tổ chức.
 • Đề xuất các giải pháp để giảm rủi ro đến mức tối thiểu.
 • Theo dõi dòng tiền kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận tài chính kế toán.

Giám đốc tiếp thị

Mức lương trung bình toàn quốc: $63,806/năm

Nhiệm vụ chính:

CMO lập kế hoạch và điều phối các hoạt động tiếp thị, quảng cáo của công ty. Các nhiệm vụ bao gồm:

 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên tiếp thị.
 • Lập chiến lược, thực hiện, giám sát hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị.

CMO tổ chức các sự kiện quảng cáo và giám sát nhân viên để đáp ứng các mục tiêu bán hàng. Họ cũng hợp tác với quản lý cấp cao để phát triển các chiến lược tiếp thị dài hạn.

2.2 Kế toán

Mức lương trung bình toàn quốc: $55,839/năm

Nhiệm vụ chính:

Kế toán xem xét hồ sơ tài chính của công ty họ làm việc hoặc khách hàng của họ. Họ cẩn thận phân tích dữ liệu tài chính, báo cáo và ngân sách để đo lường thành công.

Kế toán quản lý đánh giá dữ liệu tài chính để xem liệu nó có phù hợp với mục tiêu của công ty hay không. Còn kế toán tài chính làm việc với các hồ sơ tài chính cần được báo cáo cho các bên liên quan bên ngoài.

2.3 Chuyên gia tính toán

Mức lương trung bình toàn quốc: $113,988/năm

Nhiệm vụ chính:

Chuyên gia tính toán là chuyên gia đánh giá rủi ro tài chính của các quyết định kinh doanh. Họ sử dụng các khái niệm toán học, thống kê, tài chính để xem xét các dự án đó.

2.4 Tư vấn doanh nghiệp

Mức lương trung bình toàn quốc: $69,029/năm

Nhiệm vụ chính:

Tư vấn kinh doanh đề xuất các chiến lược để nâng cao hiệu quả và tăng doanh thu. Họ làm việc với các nhà quản lý để thực hiện những thay đổi trong tổ chức nhằm giảm chi phí, tăng năng suất và tăng lợi nhuận.

2.5 Nhà phân tích dữ liệu

Mức lương trung bình quốc gia: $67,434/năm

Nhiệm vụ chính:

Một nhà phân tích dữ liệu sẽ thực hiện việc nghiên cứu thị trường hoặc số lượng bán hàng. Từ đó chuyển chúng thành thông tin dễ hiểu cho các tổ chức.

Sau đó, dữ liệu được sử dụng để phát triển các kế hoạch chiến lược giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Ngoài ra, nó còn tạo ra các giải pháp cho các vấn đề chung của khách hàng.

Các nhà phân tích dữ liệu sử dụng nhiều phần mềm kết hợp tư duy phản biện để tìm thông tin cho các dự án.

2.6 Nhà phân tích tài chính

Mức lương trung bình toàn quốc: $67,910/năm

Nhiệm vụ chính:

Các nhà phân tích tài chính thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh để đưa ra khuyến nghị. Họ sử dụng các mô hình tài chính để dự báo hiệu suất của các tài sản đầu tư như cổ phiếu và trái phiếu.

Các nhà phân tích tài chính có thể là nhà phân tích bên bán hoặc nhà phân tích bên mua.

2.7 Chuyên viên nhân sự

Mức lương trung bình quốc gia: $49,566/năm

Nhiệm vụ chính:

Chuyên gia nhân sự xử lý tất cả các chức năng liên quan đến nhân sự. Họ tuyển dụng, sàng lọc, phỏng vấn và thuê các ứng viên đủ tiêu chuẩn và đào tạo nhân viên.

Các chuyên gia nhân sự là trung gian giữa nhân viên và ban quản lý, quản lý phúc lợi và quản lý bảng lương. Họ cũng thực thi các quy tắc tại nơi làm việc để tuân thủ các quy định lao động.

2.8 Tư vấn quản lý

Mức lương trung bình quốc gia: $77,878/năm

Nhiệm vụ chính:

Một nhà tư vấn quản lý đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề của công ty. Họ chuyên về một lĩnh vực kinh doanh nhất định và thường được gọi vì chuyên môn. Họ đưa ra các giải pháp dựa trên tình hình hiện tại để đạt được mức tăng trưởng tối đa.

2.9 Quản lý dự án

Mức lương trung bình quốc gia: $74,671/năm

Nhiệm vụ chính:

Người quản lý dự án giám sát các dự án từ ý tưởng và thiết kế đến thực hiện. Họ giám sát các nhóm và nguồn lực để đảm bảo việc thực hiện các dự án đúng hạn trong ngân sách được phân bổ.

Các nhiệm vụ bao gồm thiết kế dự án, xác định các dấu hiệu thành công, giám sát và đảm bảo chất lượng.

2.10 Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương trung bình toàn quốc: $73,941/năm

Nhiệm vụ chính:

Người quản lý bán hàng giám sát bộ phận bán hàng của công ty để đạt được mục tiêu doanh thu. Các nhiệm vụ bao gồm:

 • Thiết lập, thu thập và phân tích dữ liệu bán hàng.
 • Dự báo doanh số bán hàng.
 • Kiểm tra khả năng sinh lời của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Tuyển dụng đại diện bán hàng.
 • Tạo chương trình đào tạo.
 • Đặt mục tiêu doanh thu.

3. Tổng kết về cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh

quan tri kinh doanh

Những công việc mà EAOF liệt kê trên chỉ là những công việc phổ biến mà bạn có thể bắt gặp trên các trang tuyển dụng. Còn thực tế, sinh viên ngành quản trị kinh doanh khi bước chân ra trường có thể được trải nghiệm rất nhiều công việc khác. Và nếu bản thân bạn thật sự muốn hiểu biết rõ cơ hội nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh sẽ bao gồm những gì?

Hãy khám phá ngay chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh từ xa của Học viện Tài chính. Hãy xem cách EAOF giúp sinh viên theo đuổi sự nghiệp kinh doanh thành công trong nhiều lĩnh vực!

Xem thêm: Góc nhìn của nhà tuyển dụng về sinh viên học đại học hệ từ xa

Nguồn: linkedin.com

Các ngành đào tạo

Mạng xã hội

Đăng ký tư vấn

Loading...
Mountains

© 2023 Copyright by IT AUM