Đối tượng kế toán là gì? Tìm hiểu về đối tượng kế toán

Nhắc đến ngành kế toán thì bạn cũng có thể đã hình dung ra một ngành nghề gắn liền với những con số dài dòng, những phép tính phức tạp,… Tuy nhiên đó không phải là tất cả về ngành nghề kế toán. Bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích liên quan đến ngành nghề này? Trong bài viết ngày hôm nay, eaof sẽ cùng bạn tìm xem đối tượng kế toán là gì và các vấn đề xung quanh khái niệm này.

1. Đối tượng kế toán là gì?

Đối tượng kế toán là gì? Đây một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, các loại tài sản trong doanh nghiệp sẽ thường xuyên bị biến đổi và đây là lúc kế toán cần theo dõi và ghi chép các thay đổi đó.

Đối tượng kế toán đề cập đến các loại tài sản, nguồn hình thành và sự vận động của chúng trong quá trình hoạt động và tồn tại của doanh nghiệp. Nó bao gồm hai mặt là tài sản và nguồn vốn.

Trong phạm vi của một doanh nghiệp, đối tượng kế toán thường bao gồm tài sản của doanh nghiệp, cũng như nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh. Việc theo dõi và ghi chép thông tin về đối tượng kế toán này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đánh giá và quản lý được tình hình tài chính của mình, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả.

Xem thêm: Ngành kế toán trong 5 năm tới

2. Đối tượng kế toán được xác định như thế nào?

Sau khi hiểu được đối tượng kế toán là gì. Cần hiểu được đối tượng kế toán được xác định như thế nào. Công tác xác định đối tượng kế toán sẽ phản ánh đối tượng của nó ở hai giai đoạn quan trọng

  • Giai đoạn hình thành
  • Giai đoạn biến động

Toàn bộ tài sản cùng với sự biến động của tài sản đều sẽ phản ánh rõ ràng bằng các con số một cách chính xác, minh bạch. Nói một cách chính xác thì toàn bộ tài sản mà thuộc quyền sở hữu bởi doanh nghiệp thì đều có thể hiển thị dưới dạng tiền tệ, đối tượng mà kế toán cần phải phản ánh và giám đốc.

Một doanh nghiệp sẽ luôn tồn tại hai loại tài sản chính: tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Tài sản hữu hình bao gồm các tài sản có hình thái vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, công cụ, phương tiện vận tải, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,… Tài sản vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, bao gồm quyền thương mại, nhãn hiệu, sáng chế, cổ phiếu, cổ phần, các hợp đồng tách biệt khỏi tài sản.

Cả hai loại tài sản trên đều có nguồn gốc từ hai nguồn chính: vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Tài sản sẽ hình thành và thường xuyên vận động trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, để giúp công tác quản lý của doanh nghiệp có hiệu quả, kế toán cần cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác các loại tài sản có số hiệu như thế nào.

Xem thêm: Học viện tài chính liệu có xét tuyển học bạ hay không?

3. Các đối tượng kế toán được phân loại như thế nào?

Sau khi đã hiểu được khái đối tượng kế toán là gì và hiểu được cách xác định đối tượng kế toán như thế nào thì điều tiếp theo bạn cần tìm hiểu đó là phân loại các đối tượng kế toán. Vậy các loại đối tượng trong kế toán là những gì? Dựa vào luật kế toán số 88-2015-QH13 thì những loại đối tượng trong kế toán phải được phân định như sau:

3.1 Đối tượng kế toán thuộc hoạt động chi, thu, sự nghiệp, hành chính nhà nước hoặc hoạt động đơn vị, tổ chức dùng ngân sách của nhà nước

Kế toán là một công cụ bắt buộc trong quản lý của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối tượng kế toán còn bao gồm thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động, thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước. Thêm vào đó, đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước, nợ và xử lý nợ công, tài sản công, tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán cũng thuộc đối tượng kế toán.

Đối với hoạt động quản lý kinh doanh, kế toán là rất quan trọng, bởi nó giúp cho doanh nghiệp theo dõi tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn liên tục để hỗ trợ cho công tác quản lý. Đội ngũ kế toán viên cần phải đảm bảo thực hiện các công tác kế toán trọn gói một cách hiệu quả và cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác số hiệu có của từng loại tài sản để đảm bảo cho công tác quản lý của doanh nghiệp có hiệu quả.

Xem thêm: Chuyên ngành kế toán bao gồm những gì?

3.2 Đối tượng kế toán thuộc các hoạt động trong đơn vị, tổ chức không sử dụng đến nguồn ngân sách nhà nước

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh có rất nhiều yếu tố phức tạp. Điều này bao gồm tài sản của đơn vị, cũng như nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác là các thành phần quan trọng khác được tính toán trong hoạt động kinh doanh.

Các khoản thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước cũng được tính toán trong đối tượng kế toán này. Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh là các yếu tố khác mà các kế toán viên phải quản lý.

Cuối cùng, tài sản, các khoản phải thu và nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán là một phần quan trọng của hoạt động kế toán kinh doanh.

Xem thêm: Các ngành nghề hot hiện nay

3.3 Đối tượng kế toán thuộc về hoạt động kinh doanh

Cụ thể, đối tượng kế toán trong hoạt động kinh doanh trừ các hoạt động quy định tại khoản 4 của Điều này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như:

Trước tiên là tài sản, bao gồm các tài sản cố định như đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt như các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản tiền mặt và các tài sản khác.

Thứ hai là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, gồm các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của đơn vị kinh doanh, cùng với vốn chủ sở hữu và các khoản phân phối lợi nhuận.

Thứ ba là các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác, bao gồm các khoản doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính, các khoản chi phí kinh doanh phát sinh, các khoản thu nhập từ các hoạt động khác và các khoản chi phí khác.

Thứ tư là thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước, bao gồm các khoản thuế phải nộp, các khoản lệ phí, các khoản bảo hiểm xã hội và các khoản khác liên quan đến nộp ngân sách nhà nước.

Thứ năm là kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm các khoản lợi nhuận hoặc lỗ từ các hoạt động kinh doanh và cách phân phối lợi nhuận cho các chủ sở hữu.

Cuối cùng là tài sản và các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán, bao gồm các khoản phải thu từ các khách hàng, các khoản nợ phải trả và các khoản khác có liên quan đến tài sản và các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả của đơn vị kinh doanh.

3.4 Đối tượng kế toán thuộc các hoạt động tín dụng, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư tài chính và chứng khoán

Đối tượng kế toán trong các hoạt động tài chính, bao gồm các ngành như ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính, được quy định tại khoản 3 của điều này.

  • Các khoản về đầu tư tài chính và tín dụng
  • Các khoản thanh toán ở trong và ngoài thuộc các đơn vị kế toán
  • Các khoản cam kết, bảo lãnh và giấy tờ có giá.

4. Kết luận

Như vậy là bạn đã tìm hiểu được thông tin về đối tượng kế toán là gì và các vấn đề liên quan đến đối tượng kế toán. Hy vọng bài viết đã giúp ích cho bạn có thêm những kiến thức thú vị và cần thiết. Với hệ đào tạo từ xa học viện tài chính, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về kiến thức kế toán sẽ được học trong chương trình đào tạo này. Đăng ký ngay bây giờ và đón chờ những bài học chất lượng cao trong chuyên ngành kế toán của hệ từ xa học viện tài chính! Đăng ký và tìm hiểu thêm tại website nhé.

Xem thêm: Ngành kế toán là gì và kế toán nội bộ là gì?

Nguồn: luatketoan.com, kenh14.com

TIN LIÊN QUAN

CHUYÊN MỤC BLOG

TIN MỚI NHẤT

spot_img

Nhận thông báo khi có tin tức mới!