Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 4 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-HVTC ngày 20/7/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính ban hành Quy định đào tạo từ xa Trình độ đại học;

Căn cứ kế hoạch số 375/KH-HVTC ngày 20/4/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính ban hành kế hoạch tuyển sinh Chương trình đào tạo từ xa năm 2022;

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 4 năm 2022 như sau:

Ngành đào đạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

  • Kế toán: 125 học viên
  • Quản trị kinh doanh: 85 học viên

Xem Thông báo chi tiết tại đây.

TIN LIÊN QUAN

CHUYÊN MỤC BLOG

TIN MỚI NHẤT

spot_img

Nhận thông báo khi có tin tức mới!