Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học – Học viện Tài chính đợt 2 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-HVTC ngày 20/7/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính ban hành Quy định đào tạo từ xa Trình độ đại học;

Căn cứ kế hoạch số 375/KH-HVTC ngày 20/4/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính ban hành kế hoạch tuyển sinh Chương trình đào tạo từ xa năm 2022;

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2023 như sau:

Ngành đào tạo:

  • Kế toán: chỉ tiêu 250; mã ngành: 7340301
  • Quản trị kinh doanh: chỉ tiêu 150; mã ngành: 7340101

Chi tiết xem ở ảnh bên dưới:

TIN LIÊN QUAN

CHUYÊN MỤC BLOG

TIN MỚI NHẤT

spot_img

Nhận thông báo khi có tin tức mới!