Quản trị chiến lược là gì? Giải đáp từ a-z cho GenZ

Quản trị chiến lược là một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, mặc dù không phải là ngành nghề phổ biến và được biết đến rộng rãi. Thông qua quản trị chiến lược, doanh nghiệp có thể xác định được tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình, tạo ra sự phân biệt và định hình vị trí độc đáo trong thị trường. Bài viết này sẽ giới thiệu một cái nhìn tổng quan về quản trị chiến lược, giúp bạn có thêm thông tin hữu ích để xem xét việc theo đuổi lĩnh vực này.

1. Quản trị chiến lược là gì và tại sao nó quan trọng đối với doanh nghiệp?

1.1 Khái niệm về quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó

Quản trị chiến lược là quá trình tạo ra, thực thi và đánh giá các kế hoạch nhằm đạt các mục tiêu dài hạn của công ty. Quản trị chiến lược yêu cầu phân tích môi trường chiến lược bên ngoài và bên trong để tìm kiếm cơ hội, né tránh đe dọa và phát huy năng lực cạnh tranh. Quản trị chiến lược cũng liên quan đến vai trò dẫn dắt của CEO và cách truyền tải chiến lược cho các bên liên quan.

1.2 Tầm ảnh hưởng của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp

Quản trị chiến lược là một yếu tố quan trọng trong việc định hình tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Nó giúp các doanh nghiệp định hướng và tập trung tài nguyên vào mục tiêu chiến lược để đạt được lợi nhuận cao nhất và duy trì sự cạnh tranh trong thị trường. Sau đây là một số vai trò quan trọng của quản trị chiến lược trong doanh nghiệp:

 • Định hướng chiến lược: Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp định hình tầm nhìn, nhiệm vụ cốt lõi và mục tiêu chiến lược.
 • Phát triển kế hoạch: Quản trị chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
 • Tối ưu hóa tài nguyên: Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sự phân bổ tài nguyên của họ để đạt được hiệu quả tối đa.
 • Điều chỉnh chiến lược: Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp giám sát sự thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược.
 • Định hình văn hóa doanh nghiệp: Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Vai trò của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp đã được chứng minh qua nhiều tập đoàn lớn, chẳng hạn như amazon, với chiến lược tập trung vào phân phối trực tuyến, đầu tư về công nghệ, đem lại giá trị ròng của Amazon tính đến ngày 31/5/2023 là khoảng 1.7 nghìn tỷ USD, thống trị 38% kinh doanh trực tuyến toàn cầu, cổ phiếu tăng hơn 60% trong năm 2022. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ của quản trị chiến lược trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Đọc thêm: Ngành kế toán lương bao nhiêu tại thị trường lao động Việt Nam?

2. Các bước cơ bản để thực hiện quản trị chiến lược hiệu quả

Quản trị chiến lược là một yếu tố quan trọng quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Để thực hiện quản trị chiến lược hiệu quả, có thể tuân theo các bước cơ bản sau:

 • Phân tích môi trường: Đầu tiên, nắm bắt và đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài của tổ chức. Xem xét các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị, công nghệ và môi trường pháp lý có ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức.
 • Xác định tầm nhìn và giá trị cốt lõi: Xác định tầm nhìn dài hạn cho tổ chức, tức là hình ảnh hoàn hảo về tương lai mà tổ chức muốn đạt được.
 • Xác định mục tiêu: Đặt ra mục tiêu cụ thể, có thể đạt được và đo lường được để thực hiện tầm nhìn của tổ chức.
 • Phân tích SWOT: Đánh giá các điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và mối đe dọa (Threats) của tổ chức. Phân tích SWOT giúp nhìn nhận các yếu tố nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức, từ đó tạo ra các chiến lược phù hợp.
 • Xây dựng chiến lược: Dựa trên các thông tin đã thu thập được từ các bước trước, xác định chiến lược tổng thể để đạt được mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức.
 • Triển khai và quản lý: Thực hiện kế hoạch chiến lược bằng cách gắn kết nguồn lực, quản lý tiến độ và theo dõi hiệu quả của các hoạt động.
 • Đánh giá và điều chỉnh: Theo dõi và đánh giá kết quả của chiến lược so với mục tiêu đã đề ra.

Quản trị chiến lược không phải là một quá trình tĩnh lặng, mà là một chu trình liên tục của việc đánh giá, điều chỉnh và thích nghi. Các bước trên cung cấp một khung cơ bản để thực hiện quản trị chiến lược hiệu quả, tuy nhiên, cách thực hiện có thể thay đổi tùy thuộc vào tổ chức cụ thể và ngành công nghiệp.

Xem thêm: Ngành kế toán trong 5 năm tới sẽ phát triển như thế nào?

3. Quản trị chiến lược và quản lý chiến lược: Sự khác biệt và tầm quan trọng của chúng

Như đã đề cập, quản trị chiến lược là quá trình xác định tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các bước thực hiện và tạo điều kiện để đạt được tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược đó. Quản trị chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược dài hạn của doanh nghiệp, quản lý tài nguyên, phát triển sản phẩm/dịch vụ, tìm kiếm cơ hội mới và đối phó với thách thức.

Trong khi đó, quản lý chiến lược tập trung vào thực hiện các kế hoạch và mục tiêu đã được định hình trước đó. Điều này bao gồm việc phân phối tài nguyên, quản lý ngân sách, giám sát tiến độ và đánh giá kế hoạch chiến lược. Quản lý chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng hướng và đủ tiến độ.

Tuy nhiên, quản trị chiến lược và quản lý chiến lược không phải là hai thuật ngữ hoàn toàn tách biệt. Trong thực tế, chúng thường được sử dụng đồng thời và liên tục trong một công ty. Quản trị chiến lược thường được thực hiện như một quá trình để đưa ra chiến lược và kế hoạch dài hạn, còn quản lý chiến lược sẽ đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch đó và đánh giá hiệu quả của chúng.

Đây là vấn đề mà các bạn học sinh khi lựa chọn con đường theo đuổi phải lưu ý và phân biệt kỹ lưỡng để tránh nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ này, dẫn đến việc học tập kém hiệu quả và không rõ ràng.

Xem thêm: Đào tạo đại học từ xa được hiểu là gì?

4. Có nên học quản trị chiến lược hay không? Học quản trị chiến lược thế nào?

4.1 Có nên học quản trị chiến lược không?

Quản trị chiến lược là một lĩnh vực vô cùng tuyệt vời, nó đòi hỏi rất nhiều kiến thức và tầm hiểu biết sâu rộng đối với thị trường kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Học quản trị chiến lược sẽ giúp bạn:

Hiểu rõ về thị trường kinh doanh: Quản trị chiến lược giúp bạn phân tích và hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh, bao gồm cả các yếu tố nội bộ và bên ngoài.

Xây dựng kế hoạch chiến lược: Học quản trị chiến lược giúp bạn phát triển kỹ năng xây dựng kế hoạch chiến lược.

Khả năng định hướng phát triển: Quản trị chiến lược giúp bạn tạo ra định hướng phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

Có khả năng lãnh đạo và quản lý: Quản trị chiến lược không chỉ tập trung vào khía cạnh chiến lược, mà còn liên quan đến lãnh đạo và quản lý hiệu quả.

Tiềm năng công việc: Theo Thống kê Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong quý IV/2022, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 4,5%, trong đó, phát triển doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 3.2%. Tính đến tháng 11/2022, số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 là 186.100 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự “khát” nhân lực vô cùng lớn đối với các vị trí bao gồm quản trị chiến lược.

Khả năng phát triển: Phát triển của doanh nghiệp đồng nghĩa với sự leo thang của ngành quản trị chiến lược. Tín hiệu cho thấy, Việt Nam đã tăng 13 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2022, đứng thứ 70/140 quốc gia. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo báo cáo của Tổ chức Phát triển Hợp tác Kinh tế (OECD), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

4.2 Học quản trị chiến lược như thế nào?

Hiện nay, tại Việt Nam, chưa có trường đại học nào chính thức đào tạo ngành quản trị chiến lược. Đừng lo lắng vì quản trị chiến lược vốn là một kiến thức đóng vai trò cốt lõi trong ngành quản trị kinh doanh, do vậy bạn có thể đăng ký các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh hoặc theo đuổi ngành quản trị kinh doanh tại các trường đại học.

Chương trình đào tạo từ xa – Học viện Tài chính đang là Chương trình đào tạo từ xa thuộc top đầu của cả nước về đào tạo kinh doanh – tài chính. Ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Tài chính được trường tập trung đào tạo với chương trình chất lượng cao, đội ngũ giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực, đảm bảo cho học viên đầu ra với tấm bằng đại học tương đương bằng đại học chính quy. Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình đào tạo từ xa tinh gọn và hiệu quả, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc!

Xem thêm: Ngành quản trị kinh doanh học những môn gì?

Nguồn: tuyensinhcaodangdulich.vn,tuyensinh.vhu.edu.vn, viecoi.vn

Chương trình đào tạo cử nhân từ xa – Học viện Tài chính đang tuyển sinh 02 ngành: Quản trị kinh doanh và Kế toán. Nếu bạn quan tâm đến chương trình học hãy để lại thông tin tại Website: Học viện Tài chính hệ từ xa, các thầy cô của nhà trường sẽ liên hệ ngay bạn nhé!

TIN LIÊN QUAN

CHUYÊN MỤC BLOG

TIN MỚI NHẤT

spot_img

Nhận thông báo khi có tin tức mới!