Bật mí tất cả về mô hình quản trị chiến lược

Trang chủ - Bật mí tất cả về mô hình quản trị chiến lược

Bật mí tất cả về mô hình quản trị chiến lược

11:26 26/05/2023

Quản trị chiến lược là một hoạt động trong quản lý doanh nghiệp và là nhu cầu bắt buộc của nhà quản lý. Với vai trò điều hành và định hướng cho chiến lược hoạt động chung của doanh nghiệp, quản trị chiến lược mang lại ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển hiệu quả và toàn diện của doanh nghiệp. Để khiến cho việc quản trị chiến lược được hiệu quả nhất, các mô hình quản trị chiến lược ra đời, vậy mô hình quản trị chiến lược là gì?

1. Mô hình quản trị chiến lược là gì?

mo hinh quan tri chien luoc

Mô hình quản trị chiến lược là một khung conceptual hoặc cấu trúc tổ chức được sử dụng để xác định và thực hiện chiến lược của một tổ chức. Mô hình này giúp các nhà quản trị và lãnh đạo trong việc phát triển, triển khai và theo dõi các kế hoạch chiến lược.

Một mô hình quản trị chiến lược thường bao gồm các yếu tố sau:

 • Phân tích môi trường: Đánh giá các yếu tố ngoại vi và nội vi ảnh hưởng đến tổ chức, bao gồm thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công nghệ và văn hóa tổ chức.
 • Xác định mục tiêu: Xác định mục tiêu dài hạn và ngắn hạn mà tổ chức muốn đạt được. Mục tiêu này phải cụ thể, đo lường được và có thể đạt được.
 • Phân tích SWOT: Đánh giá các điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) của tổ chức để hiểu rõ tình hình hiện tại và xác định các yếu tố quan trọng trong quá trình quyết định chiến lược.
 • Xây dựng chiến lược: Định hình chiến lược tổ chức dựa trên phân tích và đánh giá các yếu tố đã nêu. Chiến lược này phải phù hợp với mục tiêu và sứ mệnh của tổ chức.
 • Triển khai chiến lược: Thực hiện các hoạt động, chương trình và dự án để đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra.
 • Đánh giá và theo dõi: Đo lường, đánh giá và theo dõi tiến trình thực hiện chiến lược. Các chỉ số hiệu quả (KPIs) được sử dụng để đo lường và đánh giá kết quả.

Mô hình quản trị chiến lược có thể thay đổi tùy thuộc vào tổ chức và ngành công nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, mục đích chung của mô hình này là hỗ trợ quyết định chiến lược và đảm bảo rằng tổ chức đạt được mục tiêu của mình trong một môi trường thay đổi liên tục

Xem thêm: Chuyên ngành quản trị kinh doanh

2. Các bước triển khai mô hình quản trị chiến lược

mo hinh quan tri chien luoc

Để có cái nhìn tổng quan về quản trị chiến lược, chúng ta sử dụng các mô hình để trình bày. Dưới đây là một mô hình tổng quát về triển khai xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp:

 • Bước 1: Nghiên cứu lại triết lý kinh doanh, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Xác định cơ hội và đe dọa có thể xuất hiện trong thời kỳ kinh doanh chiến lược.
 • Bước 3: Xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong thời kỳ kinh doanh chiến lược.
 • Bước 4: Đánh giá lại mục tiêu và nhiệm vụ dựa trên các kết quả phân tích từ các bước trên.
 • Bước 5: Xác định và lựa chọn chiến lược kinh doanh cụ thể cho thời kỳ chiến lược. Sử dụng các phương pháp xây dựng và đánh giá để quyết định chiến lược tối ưu.
 • Bước 6: Phân bổ các nguồn lực sản xuất cần thiết trong quá trình thực hiện chiến lược đã xác định.
 • Bước 7: Xây dựng các chính sách kinh doanh phù hợp với điều kiện của thời kỳ chiến lược, bao gồm marketing, sản phẩm, sản xuất và các lĩnh vực hoạt động chức năng khác.
 • Bước 8: Xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể và ngắn hạn hơn để thực hiện chiến lược đã xác định.
 • Bước 9: Kiểm tra, đánh giá kết hợp điều chỉnh trong quá trình xây dựng
 • Bước 10: Kiểm soát và đánh giá hiệu quả. Thiết lập hệ thống kiểm soát để đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến lược kinh doanh.
 • Bước 11: Điều chỉnh và cập nhật.

Lưu ý rằng quá trình triển khai mô hình quản trị chiến lược có thể thay đổi tùy theo từng doanh nghiệp và ngành công nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, các bước trên đề cập đến các giai đoạn chính và hoạt động cơ bản để xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh thành công trong một tổ chức.

Xem thêm: Ngành quản trị kinh doanh học những môn gì

3. Các mô hình quản trị chiến lược cơ bản

mo hinh quan tri chien luoc

Có nhiều mô hình quản trị chiến lược cơ bản được áp dụng trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số mô hình quản trị chiến lược phổ biến:

3.1 Mô hình SWOT

Mô hình này tập trung vào phân tích các yếu tố môi trường nội bộ (Strengths – Điểm mạnh, Weaknesses – Điểm yếu) và môi trường ngoại vi (Opportunities – Cơ hội, Threats – Đe dọa) của doanh nghiệp. Dựa trên phân tích SWOT, doanh nghiệp có thể xác định và tận dụng điểm mạnh, giảm thiểu điểm yếu, khai thác cơ hội và đối phó với đe dọa.

3.2 Mô hình Porter’s Five Forces

Mô hình này đề cập đến năm lực cạnh tranh quan trọng trong ngành công nghiệp, bao gồm sức mạnh cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại, nguy cơ của sự xuất hiện đối thủ mới, sức mạnh của các nhà cung cấp, sức mạnh của khách hàng và sức mạnh của các sản phẩm thay thế. Mô hình này giúp doanh nghiệp hiểu rõ về môi trường cạnh tranh và xác định chiến lược cạnh tranh phù hợp.

3.3 Mô hình BCG Matrix

Mô hình này phân loại các sản phẩm, dịch vụ hoặc đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp thành bốn loại: ngôi sao (star), câu hỏi (question mark), bò (cash cow) và chó (dog). Mô hình này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các đơn vị kinh doanh và xác định phân bổ nguồn lực phù hợp cho từng loại.

3.4 Mô hình Ansoff Matrix

Mô hình này tập trung vào phân loại các chiến lược mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm. Mô hình Ansoff Matrix bao gồm bốn chiến lược: phát triển thị trường hiện tại, phát triển thị trường mới, phát triển sản phẩm hiện tại và phát triển sản phẩm mới. Mô hình này giúp doanh nghiệp xác định các hướng đi phù hợp để mở rộng và phát triển.

3.5 Mô hình Balanced Scorecard

Mô hình này đặt sự chú trọng vào cân bằng giữa các chỉ số tài chính và các chỉ số phi tài chính. Các chỉ số bao gồm tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập và phát triển. Mô hình Balanced Scorecard giúp doanh nghiệp đo lường hiệu suất và tiến hành đánh giá chiến lược theo các khía cạnh đa chiều.

Các mô hình trên chỉ là một số ví dụ, và có nhiều mô hình quản trị chiến lược khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và tình hình cụ thể của doanh nghiệp. Việc lựa chọn và áp dụng mô hình thích hợp sẽ giúp doanh nghiệp định hình và thực hiện chiến lược một cách hiệu quả.

Xem thêm: Những ngành Nghề kinh doanh hot 2022

4. Sự phát triển của ngành quản trị chiến lược tại nước ta ra sao?

mo hinh quan tri chien luoc

Ngành quản trị chiến lược ở Việt Nam đã phát triển khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển.

Theo báo cáo của Viện Quản Trị Chiến Lược & Kinh Doanh (SLIM), số lượng các chương trình đào tạo quản trị chiến lược tại Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm qua, từ 50 chương trình vào năm 2012 lên đến gần 200 chương trình vào năm 2022. Điều này cho thấy sự tăng cường nhu cầu về tay nghề và kiến thức quản trị chiến lược từ các doanh nghiệp.

Ngoài ra, tình hình tuyển dụng cũng cho thấy sự tăng trưởng của ngành này. Theo thống kê của Tập đoàn Navigos Search, nhu cầu về tay nghề quản trị chiến lược của doanh nghiệp tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn có nhiều yêu cầu về tuyển dụng nhân sự với kinh nghiệm và kiến thức về quản trị chiến lược.

Tổng quan, có thể thấy rằng ngành quản trị chiến lược đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, với nhu cầu tuyển dụng và đào tạo ngày càng tăng. Việc học hỏi và nắm vững các kỹ năng và kiến thức quản trị chiến lược sẽ giúp cho các doanh nghiệp có được sự cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

Xem thêm: Đại học online cho người đi làm

5. Triển vọng nghề nghiệp trong ngành quản trị chiến lược

Triển vọng nghề nghiệp trong ngành quản trị chiến lược là rất lớn, vì đó là một lĩnh vực quan trọng và có vai trò quyết định đến sự thành công của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số số liệu và đánh giá cụ thể về triển vọng nghề nghiệp trong ngành quản trị chiến lược:

Tăng trưởng về nhu cầu tuyển dụng: Theo Tập đoàn Navigos Search, nhu cầu tuyển dụng nhân sự chuyên về quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp tăng từ 10-20% mỗi năm. Điều này cho thấy sự cần thiết của nghề nghiệp này trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Lĩnh vực tư vấn chiến lược phát triển: Các công ty tư vấn chiến lược cũng đang trở thành một lĩnh vực phát triển mạnh. Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự đổi mới liên tục của các doanh nghiệp, nhu cầu tư vấn chiến lược để đưa ra các giải pháp hiệu quả và cải thiện hiệu suất kinh doanh ngày càng tăng.

Lương cao: Theo thống kê của Tập đoàn Navigos Search, mức lương cho nhân sự trong ngành quản trị chiến lược tại Việt Nam hiện đang từ 18 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.

Sự phát triển của ngành công nghệ: Ngành quản trị chiến lược đang mở rộng hơn đến lĩnh vực công nghệ, với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, big data, machine learning và blockchain. Điều này cho thấy sự đa dạng và cập nhật của ngành này với xu hướng công nghệ hiện nay.

Qua các thông tin trên, có thể thấy, triển vọng nghề nghiệp trong ngành quản trị chiến lược là rất lớn, vì có nhu cầu về nhân sự tay nghề và kiến thức liên quan đến quản trị chiến lược. Nếu bạn muốn theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực này, hãy học hỏi kiến thức và kỹ năng mới nhất và sẵn sàng thích nghi với quá trình phát triển không ngừng của ngành này.

Xem thêm: Các trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh

6. Tổng kết

Chương trình đào tạo từ xa Học viện Tài chính đang trong quá trình tuyển sinh 02 ngành học là Quản trị kinh doanh và Kế toán. Với chuyên ngành quản trị kinh doanh, trong đó bạn sẽ có thể học hỏi và tiếp cận với quản trị chiến lược, các mô hình quản trị và thực hành quản trị chiến lược.

Nếu bạn quan tâm đến chương trình học, vui lòng cung cấp thông tin của bạn để thầy cô có thể liên hệ với bạn ngay! Các giảng viên của Học viện sẽ sớm liên hệ để chia sẻ thông tin chi tiết với bạn.

Nguồn: tuyensinh.vn, fmit.edu, baokinhte.net

Các ngành đào tạo

Mạng xã hội

Đăng ký tư vấn

Loading...
Mountains

© 2023 Copyright by IT AUM