Hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2019-2022: Một chặng đường đáng nhớ

Trang chủ - Hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2019-2022: Một chặng đường đáng nhớ

Hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2019-2022: Một chặng đường đáng nhớ

15:52 05/04/2022

Nhiệm kỳ 2019-2022 là giai đoạn phát triển cao của công tác Đoàn và phong trào thanh thanh niên với nhiều mô hình, ý tưởng mới sáng tạo, mang nét đặc trưng của Tuổi trẻ Tài chính. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc và Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên Học viện Tài chính đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội VIII đã đặt ra.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ – Ban Giám đốc Học viện và Thành đoàn Hà Nội, sự nỗ lực quyết tâm cao trong suốt nhiệm kỳ vừa qua của tập thể BCH Đoàn Thanh niên Học viện đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019-2022 đã đề ra.

1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh toàn diện trên nhiều phương diện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đoàn thanh niên Học viện xác định là nội dung xuyên suốt, là nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn, được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương được gắn liền với kế hoạch tổ chức các Cuộc thi: Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” … Đoàn Học viện Tài chính luôn đứng TOP đầu của Khối các trường học trong cả nước về tỷ lệ sinh viên tham dự các Cuộc thi.

Ngày 24/9/2021, Đoàn thanh niên Học viện đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn thanh niên. Việc thành lập câu lạc bộ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên hơn nữa, tạo diễn đàn, sân chơi giúp đoàn viên, thanh niên sinh viên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.

2. Về các phong trào hành động cách mạng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đạt được nhiều kết quả trong việc triển khai các phong trào, cụ thể như:

– Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào tình nguyện phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn. Các hoạt động tình nguyện cũng được tổ chức đa dạng, tạo môi trường để sinh viên có điều kiện cống hiến, trưởng thành. Các hoạt động tình nguyện đạt kết quả cao, các hoạt động xã hội nhân đạo, xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, ngày chủ nhật tình nguyện, chung tay đẩy lùi Covid-19… tại chỗ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp là những điểm sáng về phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên HVTC trong nhiệm kỳ 2019-2022 vừa qua.

Hiến máu nhân đạo đã trở thành một phong trào tình nguyện mang đầy tính nhân văn của thanh niên, sinh viên Học viện Tài chính. Là đơn vị dẫn đầu trong phong trào tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của Thành phố Hà Nội, chương trình hiến máu nhân đạo trong và ngoài Học viện (tại Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, phối hợp với Viện huyết học và truyền máu TW) được tổ chức thường xuyên, qua các đợt tình nguyện đã thu được hàng ngàn đơn vị máu.

– Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đã tích cực, chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức xã hội, tìm kiếm tài năng thông qua các hoạt động mang tính chuyên môn cao, các cuộc thi, các chương trình Festival chuyên ngành được tổ chức thường niên như: Tài năng trẻ Logistics, Festival Thuế – Hải quan, Festival Bạn là kế toán trưởng tương lai, Olympic kinh tế học, Vua Marketing, Giám đốc Tài chính tương lai – CFO, Phân tích đầu tư tài chính, Olympic kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc, Khởi nghiệp trẻ…

Mô hình “Không gian sáng tạo trẻ” trong trường học được Đoàn Thanh niên Học viện phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp triển khai tại “Không gian sáng tạo B6” để sinh viên, giảng viên trẻ giới thiệu, chia sẻ các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực. Những ý tưởng sáng tạo trong học tập đã được đoàn viên sinh viên áp dụng vào thực tế và đạt hiệu quả cao.

– Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng xã hội, tuyên truyền để đoàn viên, sinh viên sử dụng an toàn thông tin; phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet đối với sinh viên.

– Phong trào “Tôi yêu Hà Nội”

Trong nhiệm kỳ qua, các liên chi đoàn, chi đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho đoàn viên tham gia xây dựng Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh và Hà Nội văn hiến.

Với phong trào Hà Nội xanh, Đoàn TN Học viện Tài chính tập trung vào việc tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường tại chính cơ sở đào tạo của Học viện, thông qua việc triển khai các mô hình, công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường như: “Tạo lập không gian học tập xanh”, “Ngày chủ nhật xanh”; “Hàng cây thanh niên”.

Phong trào Hà Nội văn minh: Đoàn Thanh niên Học viện luôn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về việc xây dựng hình ảnh thanh niên Thủ đô văn minh, lịch sử. Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi Sinh viên thanh lịch, The Face AOF hàng năm nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, nét thanh lịch của Sinh viên Học viện Tài chính, qua đó đã lan tỏa hình ảnh và văn hóa văn minh trong đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ thủ đô nói chung.

Phong trào Hà Nội văn hiến: Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc, của các thế hệ thanh niên Việt Nam thông qua việc tham gia các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc; tổ chức các hoạt động đẩy mạnh, trau dồi các kiến thức lịch sử, lòng yêu nước, ghi nhớ và phát huy các truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc, nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hòa bình, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

3. Về việc tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

Tổ chức thành công các chương trình đồng hành với thanh niên: Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập” (Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên; Các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng hỗ trợ sinh viên, giảng viên học tập, nghiên cứu khoa học); Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

4. Về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh

Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đa triển khai tốt công tác xây dựng tổ chức, tham gia xây dựng Đảng và phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Hội sinh viên Học viện Tài chính: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt chính trị của Hội sinh viên Học viện, đẩy mạnh tham gia xây dựng Đảng.

Tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, đã có gần 500 lượt tập thể, đoàn viên, cán bộ Đoàn TN – Hội SV các cấp được khen thưởng của TW Đoàn TNCS HCM, TW Hội SVVN, Thành đoàn – Hội SV TP Hà Nội,và khen thưởng của Đoàn TN Học viện về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào SV. Đoàn TN Học viện liên tục được nhận Bằng khen của TW Đoàn, năm 2020 ĐTN nhận Cờ thi đua xuất sắc của TW Đoàn, năm học 2020-2021 ĐTN được nhận Cờ thi đua xuất sắc Thành đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường Đại học – Cao đẳng.

Nhiệm kỳ 2019-2022 đã khép lại với rất nhiều dấu ấn đáng nhớ, vừa là động lực, vừa là thách thức cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính với tinh thần trách nhiệm luôn đặt ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu phát triển hơn nữa phong trào thanh niên của Học viện.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2024 là Đại hội “Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và phát triển” của tuổi trẻ Học viện Tài chính. Đây cũng là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra những hướng đi mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2022-2024. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Học viện được mang tài năng và sức trẻ xây dựng Học viện, xây dựng Thủ đô và đất nước xứng đáng với vị trí thời đại. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HVTC lần thứ IX kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên sinh viên của Học viện hãy nêu cao truyền thống đoàn kết, nắm chắc thời cơ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào sáng tạo và khởi nghiệp, chủ động hội nhập, phấn đấu thực hiện thành công các chương trình hành động của tuổi trẻ Học viện Tài chính trong nhiệm kỳ 2022-2024, tự hào về mái trường “Học viện Tài chính” thân yêu!

Các ngành đào tạo

Mạng xã hội

Đăng ký tư vấn

Loading...
Mountains

© 2023 Copyright by IT AUM