Giới thiệu Học Viện Tài Chính

Trang chủ - Giới thiệu

Giới thiệu Học viện Tài chính

Học viện Tài chính được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khoa học tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ - Bộ Tài chính. Năm 2003, Học viện Tài chính tiếp nhận thêm Viện nghiên cứu Khoa học thị trường giá cả.

Trong quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán và trở thành địa chỉ tin cậy trong việc “Thu hút nhân tài - Bồi dưỡng nhân tâm - Hoàn thiện nhân cách - Phát triển nhân lực”. Đến nay, Học viện Tài chính trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, đa phương thức theo định hướng nghiên cứu, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Học Viện Tài Chính

Trường Học Viện Tài Chính

Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước

home imageHuân chương Hồ Chí Minh năm 2013.
home imageHuân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
home imageHuân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 năm 2018.
home imageHuân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
home imageHuân chương Tự do ISALA hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của nước Cộng hòa DCND Lào.
home imageCờ thi đua của Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Mountains

© 2023 Copyright by IT AUM