logo aof

Học Viện Tài Chính

Trung tâm đào tạo từ xa

Hotline: 094.162.8017


Thứ 2 - Thứ 7

Trạm Tuyển Sinh - AUM


116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đảng bộ Học viện Tài chính giữ vững truyền thống “trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị – xây dựng đảng năm 2022

Trang chủ - Đảng bộ Học viện Tài chính giữ vững truyền thống “trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị – xây dựng đảng năm 2022

Đảng bộ Học viện Tài chính giữ vững truyền thống “trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị – xây dựng đảng năm 2022

03:13 16/07/2022

Chiều ngày 04/07/2022, tại trụ sở chính (số 58 – Lê Văn Hiến), Đảng ủy Học viện Tài chính tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, về phía đại biểu Đảng ủy Bộ Tài chính có các đồng chí: Khổng Văn Ngư – Chánh Văn phòng Đảng ủy; Lê Văn Chiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Lê Văn Hiệu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Về phía đại biểu Đảng ủy Học viện, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Cơ – Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc Học viện; Các đồng chí Trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy các Chi bộ và Trưởng các đơn vị trong toàn Học viện.

học viện tài chính

Chương trình Hội nghị sơ kết gồm 2 phần.Trong nội dung phần 1: Tổng kết thi đua – khen thưởng năm 2021, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định: Trao nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; khen thưởng cho 01 tập thể, 24 cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tài chính; 06 tập thể, 99 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2021 được nhận Giấy khen của Đảng ủy Học viện Tài chính.

Xem thêm:

Mở đầu chương trình phần 2: Sơ kết công tác đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Theo đó, báo cáo đã nêu bật, trong 06 tháng đầu năm Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện mà trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện mà trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Công tác xây dựng đảng mà trọng tâm là xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được Đảng ủy, chi ủy các chi bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, nên tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Đảng bộ và Học viện luôn ổn định, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác, nghiên cứu và học tập; toàn Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất. Công tác xây dựng đảng, xây dựng Hệ thống chính trị Học viện tiếp tục được củng cố và tăng cường.

học viện tài chính

Đảng ủy đã chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát, Kế hoạch công tác Dân vận, Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2022 của Đảng ủy. Chỉ đạo các Ban chức năng, chi ủy các chi bộ căn cứ Chương trình của Đảng ủy xây dựng thành kế hoạch công tác năm 2022 và triển khai thực hiện hiệu quả. Ban hành Hướng dẫn số 01- HD/ĐUHV ngày 16/06/2022 của Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc và thường xuyên các chủ trương của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính và Đảng ủy Học viện. Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới, khai giảng vào ngày 16/04/2022; 01 lớp Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng ngày 14/05/2022. Chỉ đạo các chi ủy tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là các đảng viên đi thăm quan, du lịch nước ngoài.

Về công tác phát triển đảng, trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy chuẩn y kết nạp cho 87 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 36 đảng viên dự bị. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất. Xây dựng Kế hoạch tuyên giáo, dân vận năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả, phù hợp. Trong đó, nội dung công tác Tuyên giáo, dân vận của Đảng ủy tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của Đảng và dân tộc; chấp hành và tích cực hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện đúng các quy định, quy chế của Học viện.

Về công tác cán bộ, Chỉ đạo tiếp tục rà soát để quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ cho các đơn vị thiếu đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch.

Dự thảo đã nêu lên một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Đảng bộ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cũng như Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đặc biệt, trong 06 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy tập trung chỉ đạo 30 chi bộ hoàn thành nội dung Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 để bầu ra chi ủy khóa mới theo đúng quy định, tiến độ và kế hoạch; rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại một số Bộ môn, Ban chức năng và nhân sự ở các đơn vị cho phù hợp điều kiện Học viện và đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 18 khóa XII về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hoạt động hiệu quả”.

Tiếp tục kết hợp chặt chẽ hơn giữa đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối “Về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ các cơ quan Trung ương” và Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Bí thư “Về đổi mới lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình mới”, triển khai hiệu quả Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Bên cạnh đó, 10 ý kiến của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả của chi bộ mình trong việc triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Khổng Văn Ngư – Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy Học viện tài chính. Kết quả xuất sắc đó là phần thưởng xứng đáng cho các đảng viên trong Đảng bộ Học viện cũng như toàn đảng viên của Bộ Tài chính. Để phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Học viện, đồng chí Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính mong mốn Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Thời gian tới, Đảng ủy tăng cường bám sát các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Tài chính tiến hành chỉ đạo thành công Đại hội 30 chi bộ của Đảng bộ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chân thành cảm ơn và ghi nhận sự chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Đảng ủy Bộ Tài chính đã dành cho Đảng bộ Tài chính thời gian qua. Đảng ủy Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Đảng bộ Bộ Tài chính, để Đảng bộ Học viện Tài chính tiếp tục giữ vững truyền thống “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, xây dựng Đảng bộ thành một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, mạnh về năng lực lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu cao, sớm đưa Học viện Tài chính thành trung tâm Đào tạo Tài chính, Kế toán, … hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và Quốc tế.


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

Các ngành đào tạo

Mạng xã hội

FanpageYoutubeTiktok

Liên hệ trực tiếp

Đăng ký tư vấn

Loading...
Mountains

Hỗ Trợ

Trang chủGiới thiệuNgành họcLịch khai giảngLiên hệTin tức
Đối-tác

© 2023 Copyright by IT AUM