Chi bộ Ban CTCT&SV sinh hoạt chuyên đề: Đọc sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Nhằm hưởng ứng Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Chi bộ Ban CTCT&SV tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Đọc sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư, GS.TS Nguyễn Phú Trọng.

Đảng viên cần “nêu gương” việc đọc sách theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc của cán bộ, đảng viên trong chi bộ trước hết là để hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập; mặt khác để cán bộ, đảng viên thực hiện vai trò định hướng thông tin, dư luận xã hội, giúp họ “Gạn đục, khơi trong”, tiếp nhận được nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị “Chân, thiện, mỹ”…

hvtc

TS. Lưu Hữu Đức – Bí thư chi bộ Ban CTCT&SV chủ trì sinh hoạt chuyên đề (27/04/2022)

Để đổi mới, nâng cao chất lượng nhận thức chính trị, chi bộ ban CTCT&SV yêu cầu mỗi đảng viên luôn nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đồng thời, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy-Ban giám đốc Học viện Tài chính, chuỗi chương trình “Ngày sách và văn hóa đọc” đã được tổ chức với sự phối hợp thực hiện của Thư viện, Công đoàn và Đoàn thanh niên Học viện .Đây chính là diễn đàn và sân chơi bổ ích để văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất. Sự góp sức của cán bộ, đảng viên trong diễn đàn này, sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn, lan tỏa sâu rộng hơn văn hóa đọc ở Học viện Tài chính. Đây chính là lực lượng nòng cốt động viên, cổ vũ việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc một cách bền vững; hỗ trợ, dẫn dắt, định hướng cho bạn đọc tiếp nhận được nhiều giá trị văn hóa tiến bộ; hiểu rõ và nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước để thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân; đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tác động làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để những ‘chỉ dẫn’ của Tổng Bí thư lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư.

hvtc

Chi bộ ban CTCT&SV sinh hoạt chuyên đề: Đọc sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, chi ủy chi bộ ban CTCT&SV đã tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng sáng tạo để những “Chỉ dẫn” của Tổng Bí thư tiếp tục tạo động lực, củng cố niềm tin, góp phần khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên trong chi bộ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây cũng là lựa chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề tháng 4/2022 về chính cuốn sách này của Chi bộ ban CTCT&SV. Với sự dẫn dắt khéo léo, tinh tế và sự nghiên cứu, tìm hiểu của báo cáo viên TS.Phạm Quỳnh Trang – Khoa Lý luận chính trị, Phó chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ HVTC đã giới thiệu với đảng viên về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

TS.Phạm Quỳnh Trang – Phó chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ HVTC trong bài giới thiệu  về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Để nâng cao hiệu quả trong buổi sinh hoạt chuyên đề, trước đó một tuần, chi ủy đã phổ biến chủ đề và cuốn sách này đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ để đảng viên dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu trước. Trong buổi sinh hoạt các đảng viên và báo cáo viên đã trao đổi thêm một số nội dung nhầm sáng tỏ thêm về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng viên chi bộ ban CTCT&SV tích cực giao lưu với báo cáo viên

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra vô cùng sôi nổi và thú vị. Chung cuộc, có 03 đảng viên giao lưu tích cực với báo cáo viên nhất (Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Việt Anh – chi bộ khóa 56; Hoàng Thị Thu Hiền – chi bộ khóa 59) đã nhận được phần quà vô cùng đặc biệt – chính là bản in của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư, GS.TS Nguyễn Phú Trọng. Đây chính là cách để tuyên truyền giá trị của sách và tình yêu sách đến với các bạn sinh viên – đối tượng chính để lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo bạn đọc.

hvtc

TS. Lưu Hữu Đức – Bí thư chi bộ Ban CTCT&SV trao thưởng cho các đảng viên giao lưu tích cực nhất trong buổi sinh hoạt chuyên đề

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Ban CTCT&SV với nội dung việc tuyên truyền, hưởng ứng cuốn sách của Tổng Bí thư, là dịp để đảng viên trong chi bộ tiếp tục được củng cố niềm tin, ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những mục tiêu, phương hướng và giá trị nhân văn cao cả của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng đều “Vì hạnh phúc của nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Kết thúc buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ ban CTCT&SV đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ tiếp tục nghiên cứu, thấm nhuần và có sự vận dụng, lồng ghép nội dung cuốn sách vào chương trình giảng dạy, học tập. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, tư duy về chủ nghĩa xã hội, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

TIN LIÊN QUAN

CHUYÊN MỤC BLOG

TIN MỚI NHẤT

spot_img

Nhận thông báo khi có tin tức mới!